Magyar Közlöny 2016/2

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2/2016. (I. 7.) MvM rendelet: A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról – 257

1/2016. (I. 7.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról – 260

1/2016. (I. 7.) FM rendelet: A hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól – 268

2/2016. (I. 7.) FM rendelet: A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosításáról – 268

3/2016. (I. 7.) FM rendelet: A tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról – 274

1/2016. (I. 7.) HM rendelet: A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról – 277

2/2016. (I. 7.) HM rendelet: A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet és a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról – 278

3/2016. (I. 7.) HM rendelet: A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról – 280

3/2016. (I. 7.) NGM rendelet: A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól – 281

4/2016. (I. 7.) NGM rendelet: A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet, valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról – 291

5/2016. (I. 7.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról – 293

Köf.5044/2015/3. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 329

1/2016. (I. 7.) KE határozat: Bírói felmentésről – 333

2/2016. (I. 7.) KE határozat: Bírói felmentésről – 333

3/2016. (I. 7.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 333

4/2016. (I. 7.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 334

5/2016. (I. 7.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 334

1/2016. (I. 7.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 334

Letölthető PDF-ben.