Magyar Közlöny 2016/9

Olvasási idő: 2 – 4 perc

5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 512

4/2016. (I. 22.) BM rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról – 611

3/2016. (I. 22.) EMMI rendelet: Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról – 612

1016/2016. (I. 22.) Korm. határozat: A „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve” program megvalósításáról – 614

1017/2016. (I. 22.) Korm. határozat: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programokról és az azok megvalósításához szükséges források biztosításáról – 614

1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat: A 2014–2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről – 615

1019/2016. (I. 22.) Korm. határozat: A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról – 617

8/2016. (I. 22.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 618

9/2016. (I. 22.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 619

Letölthető PDF-ben.