Polgári Jog 2016/1 – Új elektronikus folyóirat

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Elérhető az újonnan megjelenő Polgári Jog folyóirat!

“A havonta megjelenő online folyóirat célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon, a gyakorlatban felmerülő, vagy érdekesnek számító problémákra fókuszálva mutassa be a Polgári Törvénykönyvet, az annak alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásaikat, a joggyakorlat fejlődését. ”

Az első szám tartalomjegyzéke:

 • Beköszöntő
 • Ajánló
 • Bevezető egy régi-új műfajhoz
 • Nyílt levél Trócsányi László igazságügyi miniszternek a Ptk. védelmében

Tanulmány

 • A pénz fogalma

Ptk. a jogesetek tükrében

 • A főkötelezett ellen folyó felszámolási eljárás és a kezesség kapcsolata
 • Ajánlat és elfogadás

Döntvény

 • PJD2016. 1.
 • PJD2016. 2.

Jogesetelemzés

 • Egy elvétett ugrás – A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.112/2015/4. számú ítélete az intézkedő rendőrök képmáshoz való jogáról az alkotmánybírósági döntés után

Fórum

 • Benke József – Reményvétel
 • A jogellenesen keletkezett hangfelvételek bizonyítékként történő felhasználhatóságának problematikája, különös tekintettel a családjogi perekre
 • Az új Polgári Törvénykönyv eddigi jogirodalma