Jogtudományi Közlöny 2016/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Pribula László: Szükséges-e a tárgyi keresethalmazat korlátozása?
  • Szilovics Csaba: Az adófizetés megtagadása, mint a polgári engedetlenség egyik eszköze
  • Rixer Ádám: A romák és a központi közigazgatás kapcsolata Magyarországon
  • Koós Gábor: Az uniós jogból eredő kötelezettségek megsértésének szankciói a nemzeti jogban

Szemle

  • Szalma József: A munkajog hatása a polgári jogra

Jogirodalom, jogélet

  • Samu Mihály (1929-2015)
  • Tóth Andrea Noémi: A büntetőeljárás gyorsításáról
  • Csaholczi Erika: Tudományos élet a jogtudomány különböző szegmenseiben – összefoglaló a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi karának könyvtbemutójáról