Magyar Közlöny 2016/18

Olvasási idő: 4 – 6 perc

21/2016. (II. 15.) Korm. rendelet: A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról – 879

7/2016. (II. 15.) MvM rendelet: Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről – 881

9/2016. (II. 15.) FM rendelet: A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról – 1052

1/2016. KMPJE jogegységi határozat: A Kúria közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozata – 1061

39/2016. (II. 15.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 1064

40/2016. (II. 15.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 1064

41/2016. (II. 15.) KE határozat: Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről – 1065

42/2016. (II. 15.) KE határozat: A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről – 1065

1042/2016. (II. 15.) Korm. határozat: Az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 2. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról – 1065

1043/2016. (II. 15.) Korm. határozat: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új roma és társadalmi felzárkózási ügyekért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről – 1066

1044/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A II. Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezésének előkészítéséről – 1067

1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat: Nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról – 1068

1046/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi kompenzáció forrásának biztosításáról – 1069

1047/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja érdekében a 2016. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról – 1069

1048/2016. (II. 15.) Korm. határozat: Egyes önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 1072

1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 1074

1050/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról – 1079

1051/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 1079

1052/2016. (II. 15.) Korm. határozat: Az M4 autóút M0–Abony közötti szakaszának megvalósításáról – 1079

1053/2016. (II. 15.) Korm. határozat: Az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatról – 1080

1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó „Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv” jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről – 1080

1055/2016. (II. 15.) Korm. határozat: A „Komplex útfelújítási program” című projekt központi költségvetésből történő finanszírozásáról – 1083

19/2016. (II. 15.) ME határozat: A nukleáris biztonság, nukleáris védettség és nukleáris kárfelelősség területén létrehozott nemzetközi szerződések részes államainak rendszeres találkozóin, konferenciáin, szervezési, előkészítő és felülvizsgálati értekezletein történő részvételről – 1084

20/2016. (II. 15.) ME határozat: Főiskolai tanárok kinevezéséről – 1085

Letölthető PDF-ben.