Magyar Közlöny 2016/24

Olvasási idő: 6 – 10 perc

23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 1268

24/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről – 1274

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 1282

26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról – 1434

27/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 1442

28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 1442

29/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 1451

30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 1453

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 1454

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 1456

33/2016. (II. 25.) Korm. rendelet: A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 1458

1/2016. (II. 25.) KKM rendelet: A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról – 1459

45/2016. (II. 25.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 1461

46/2016. (II. 25.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 1461

47/2016. (II. 25.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 1462

48/2016. (II. 25.) KE határozat: Bírói felmentésről – 1462

1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi programstratégiájának jóváhagyásáról – 1462

1059/2016. (II. 25.) Korm. határozat: „Életmentő Emlékérem” adományozásáról – 1466

1060/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 1466

1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről – 1467

1062/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről – 1468

1063/2016. (II. 25.) Korm. határozat: Mintagazdaságok kijelöléséről – 1469

1064/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány közfeladat ellátása elősegítéséhez szükséges intézkedésekről – 1469

1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről – 1470

1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról – 1471

1067/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő műtárgyak beszerzése érdekében elvégzendő és további egyéb feladatokról – 1472

1068/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Mezőkövesd város területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 1474

1069/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Rácalmás város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 1474

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 1474

1071/2016. (II. 25.) Korm. határozat: Egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról – 1476

1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat: Az újfehértói sportcentrum kialakításáról – 1480

1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről – 1482

1074/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2016. évi működésének támogatásáról – 1482

1075/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és korszerűsítése második ütemének támogatásáról – 1482

1076/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok kiegészítő támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 1483

1077/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A 2007–2013 programozási időszak gyors és eredményes zárásáról – 1485

1078/2016. (II. 25.) Korm. határozat: Az „M15 autóút, M1 autópálya – Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése” című és az „M70 autóút, Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról – 1485

1079/2016. (II. 25.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 1489

23/2016. (II. 25.) ME határozat: A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről és új tagok kijelöléséről – 1489

24/2016. (II. 25.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 1491

Letölthető PDF-ben.