Polgári Jog 2016/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Györgyi Dóra: A lízing nemzetközi fejlődése és magyarországi szabályozása
  • Siklósi Iván: A nemlétező szerződések kérdéseihez a magyar polgári jogban, figyelemmel az egyes külföldi jogi megoldásokra is

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Tamás Viktória: A kft. tagjait illető elővásárlási jog átruházhatósága
  • Mécs János: Jövőbeli követelések engedményezése

Döntvény

  • PJD 2016. 3.
  • PJD 2016. 4.

Fórum

  • Lábady Tamás: A nem vagyoni kártérítés metamorfózisa sérelemdíjjá. a bírói gyakorlat kezdeti dilemmái
  • Kovács Krisztián: Írásbeli forma az új Ptk. -ban
  • Pusztahelyi Réka: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára. Rendhagyó könyvismertetés