Jogtudományi Közlöny 2016/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Pribula László: A sérelemdíj, mint a nem kártérítés “jogutódja”? – A jogintézmény bevezetésének eljárásjogi problémái
  • Sipos Attila: A légifuvarozó kárfelelőssége az utasok baleseteiért
  • Fázsi László – Toldiné Kulcsár Mónika: A középmérték értékének dilemmája
  • Dudás Endre: Népszavazás Horvátországban – mit kíván a horvát nemzet?

Szemle

  • Hámori Antal: A fogyasztóvédelem jelentősége és oktatása

Jogirodalom, jogélet

  • Kelemen Miklós: Magyar jogtudósok IV. kötet
  • Gál Andor: Régi-új szempontok egység-halmazati minősítési problémák megoldásához