Magyar Közlöny 2016/42

Olvasási idő: 4 – 6 perc

56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 3931

57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet: A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 3932

58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról – 3933

59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet: A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 3935

60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet: Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 3938

61/2016. (III. 25.) Korm. rendelet: A SPINTO-TDM Szerszámtervező és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 3939

3/2016. (III. 25.) NMHH rendelet: A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról – 3941

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról – 3949

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet: A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról – 3992

1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat: Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről – 4065

1147/2016. (III. 25.) Korm. határozat: Az intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről – 4065

1148/2016. (III. 25.) Korm. határozat: Magyarország amerikai egyesült államokbeli külképviseletei konzuli kerületeinek módosításáról – 4066

1149/2016. (III. 25.) Korm. határozat: Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményeinek működtetése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 4066

1150/2016. (III. 25.) Korm. határozat: A kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 4068

1151/2016. (III. 25.) Korm. határozat: Az Európai Beruházási Bank által a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-nek a “GYSEV modernizációja” projekt finanszírozása céljából nyújtandó hitelhez kapcsolódó egyedi állami garancia vállalásáról – 4070

1152/2016. (III. 25.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló, területi közigazgatási informatikai, valamint az E-közbeszerzés tárgyú projektek tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács koordinációs célú felülvizsgálatba történő bevonásáról – 4070

1153/2016. (III. 25.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról – 4071

1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat: A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól – 4071

34/2016. (III. 25.) ME határozat: A Magyarország Kormánya, valamint a Bosznia-hercegovinai Föderáció Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról – 4072

35/2016. (III. 25.) ME határozat: A Magyarország Kormánya, valamint a Macedón Köztársaság Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról – 4073

36/2016. (III. 25.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a próbarendszámok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 4073

Letölthető PDF-ben.