Gazdaság és Jog 2016/3

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Verebics János: Újabb zsákutca az európai magánjog-egységesítés folyamatában – kritikai megjegyzések a Bizottságnak az áruk digitális adásvételekre vonatkozó irányelvjavaslatához
  • Láncos Petra: A közösségi média keretei között gyakorolt alapjogok korlátozásainak alkotmányos kérdései
  • Sárközy Tamás: Jogi személyek törvényességi felügyeletéről, különös tekintettel a köztestületekre
  • Metzinger Péter: A külföldön kiállított okiratok cégeljárásban való felhasználhatósága de lege ferenda
  • Farkas Csaba: A tagsági jogviszony megszűnésének más aspektusból történő elemzése
  • Szakál Róbert: Döntések a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatából. Díjvisszatartás, garancialehívás