Jogtudományi Közlöny 2016/4

Olvasási idő: < 1 perc Tanulmány

  • Herger Csabáné: A hozomány szerepe a magyar házassági vagyonjog fejlődésében
  • Vincze Attila: Jogerő a közigazgatási jogban
  • Sándor Lénárd: Az emberi jogok és az üzlet világának nemzetközi jogi kérdései
  • Vincze Gabriella Anita: Az elektronikus kereskedelem jelenségei a megújulni készülő európai szerződési jog tükrében

Szemle

  • Udvary Sándor: Az originalista hagyatéka

Jogirodalom, jogelmélet

  • Szmodis Jenő: Tendenciák és témák a kortárs jogirodalomban
  • Skoda Gabriella: Thomas Vormbaum: Bevezetés a modern német büntetőjog történetébe