Magyar Jog 2016/3

Olvasási idő: < 1 perc

  • Csizmazia Norbert: Az eltűnt közhitelesség nyomában – A hitelbiztosítéki nyilvántartás apológiája
  • Bócz Endre: Egy terrorcselekményről
  • Bujtár Zsolt – Kecskés András: Másodszor is Quaestor? – Az új kárpótlási jogszabály rendelkezéseiről
  • Muzsalyi Róbert: Joghatóság a felszámolási eljáráshoz kapcsolódó perekben
  • Nagy Gergő: A határidő-mulasztásban megnyilvánuló ügyvédi műhibákért való felelősség egyes kérdései
  • Szabó Krisztián: Iratismeret az előzetes letartóztatással kapcsolatban – eltérő jogalkalmazási tapasztalatok
  • Tancsik Annamária: Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében (Konferencia-beszámoló)