Polgári Jog 2016/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Fuglinszky Ádám: A termékszavatosság kollíziós jogi minősítése
  • Bán Dániel: De lege ferenda a lehetetlen szerződések semmisségéről

Jogesetelemzés

  • Boronkay Miklós: Közszereplők fényképei a sajtóban – A Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.009/2015/4. sz. ítélete

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Gyimesi-Nagy Zita Katalin: A házastársi közös lakást magában foglaló ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése és a lakáshasználat rendezése
  • Zétényi András: Hibás teljesítésből eredő szavatossági és kártérítéséi igény kapcsolata

Döntvény

  • PJD2016.7
  • PJD2016.8

Fórum

  • Munkácsi Péter: Csehi Zoltán – Boytha György válogatott írásai: Selected Essays, Ausgewählte Schriften, Études Choisies
  • Csehi Zoltán: Tanulmányok Lábady Tamás tiszteletére