Gazdaság és Jog 2016/4

Olvasási idő: < 1 perc

  • Barta Judit – Ujváriné Antal Edit: A “Janus-arcú” gazdasági társasági vezető tisztségviselői jogviszony (egyes jogi kérdések)
  • Ábrahám Attila: Játékjog, indulási és nevezési jog a sportban
  • Petkó Mihály: A szerzői jogi szankciók kikényszeríthetőségéről
  • Tóth Gergő József: A következett károk megítélése a bírói gyakorlatban – egy jogeset margójára
  • Szakál Róbert: Döntések a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatából