Jogtudományi Közlöny 2016/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány
  • Nagy Ferenc: A generális prevenció teóriájáról pozitív megközelítéssel
  • Forgács Imre: Az Európai Tanács és a jogalkotás (Néhány szkeptikus megjegyzés a Brexit ürügyén)
  • Téglási András: A megélhetési minimumhoz való jog a német Alkotmánybíróság 2010. évi Hartz IV döntésében
  • Lugosi József: Jogviszonyok a polgári (peres) eljárásban
Szemle
  • Bónis Péter: A francia-rajnai iskola a ius commune XII-XIII. századi történetében és az iskola magyarországi befolyása
Jogirodalom, jogélet
  • Hamza Gábor: Monográfia a római jog felelősségi rendszeréről