Magyar Közlöny 2016/66

Olvasási idő: 1 – 2 perc

13/2016. (V. 10.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról – 5216

14/2016. (V. 10.) BM rendelet: A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről – 5219

Köf.5065/2015/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 5261

8/2016. (V. 10.) OGY határozat: Országos népszavazás elrendeléséről – 5265

9/2016. (V. 10.) OGY határozat: A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról – 5265

Letölthető PDF-ben.