Magyar Közlöny 2016/71

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2016. évi XXXVII. törvény: Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről – 5462

2016. évi XXXVIII. törvény: Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról – 5482

2016. évi XXXIX. törvény: Egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról – 5493

2016. évi XL. törvény: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról – 5521

2016. évi XLI. törvény: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról – 5526

2016. évi XLII. törvény: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról – 5530

2016. évi XLIII. törvény: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról – 5542

2016. évi XLIV. törvény: A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról – 5556

2016. évi XLV. törvény: A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról – 5579

2016. évi XLVI. törvény: A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról – 5582

2016. évi XLVII. törvény: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról – 5584

2016. évi XLVIII. törvény: A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról – 5585

2016. évi XLIX. törvény: Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról – 5590

109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 5594

14/2016. (V. 20.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról – 5595

11/2016. (V. 20.) NFM rendelet: A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról – 5599

Köf.5068/2015/4. határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 5601

Letölthető PDF-ben.