Magyar Közlöny 2016/73

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2016. évi L. törvény: Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről – 5630

2016. évi LI. törvény: Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról – 5660

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet: Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról – 5667

111/2016. (V. 25.) Korm. rendelet: A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 5675

19/2016. (V. 25.) MNB rendelet: Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól – 5677

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet: A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről – 5680

7/2016. (V. 25.) IM rendelet: Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról – 5688

1249/2016. (V. 25.) Korm. határozat: A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról – 5690

Letölthető PDF-ben.