Magyar Jog 2016/5

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Éless Tamás: A perbeli beszámítás lehetséges szabályozása
  • Fejes Erik: A katona büntető anyagi jogi fogalma a magyar jogrendben
  • Gyengéné Nagy Márta: A mediáció uniós szabályozásának hatása a magyar perjogi kodifikációra
  • Király Lilla: Az EU szociálpolitikája a migrációs válság tükrében
  • Kőhalmi László: A korrupcióprevenció lehetőségei az üzleti szektorban
  • Nagy Károly: Határeset
  • Nánási Gábor: A nyomozás során hozott határozatok elleni panaszról, középpontban a központi államigazgatási szervek jogorvoslati jogával
  • Tamáné Nagy Erzsébet: A részleges érvénytelenség jogi természete
  • Visegrády Antal: Multidiszciplináris jogtudomány
  • Köbel Szilvia: Balogh Margit – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században