Magyar Közlöny 2016/76

Olvasási idő: 1 – 2 perc

2016. évi LII. törvény: Az állami tisztviselőkről – 5770

2016. évi LIII. törvény: A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról – 5786

2016. évi LIV. törvény: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról – 5830

114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet: A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 5832

10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelet: Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról – 5834

Letölthető PDF-ben.