Új Magyar Közigazgatás 2016/2

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Tanulmányok

 • Gálosi-Kovács Bernadett – Haffner Tamás: A területfejlesztés magyarországi intézményesülése
 • Hajnal Virág: A településmarketing útján – Adalékok Zenta középváros helyzetfeltáró vizsgálatához a város hivatalos honlapjának tartalomelemzése segítségével
 • Varju Viktor: Kinek az érdeke? Egy, a közszolgáltatások modernizálásához – a lakossági vélemények megismerésével – használható újszerű módszer
 • Pintér Tibor: Szerbia területi politikai átalakulása az Európai Uniós integráció tükrében
 • Hatalovics Éva: Gázipar és gazdasági igazgatás – összefüggések történeti aspektusból

Fórum

 • Juhász Zoltán: A közigazgatás joghoz kötöttségének elve és a törvényesség elve a közigazgatási hatósági eljárásban (a Ket. és az Ákr. rendszerében)
 • Prugberger Tamás: Közigazgatási és közszolgálati reform centralizálással és leépítéssel – kritikai vizsgálat
 • Feik Csaba: A helyi önkormányzatok alpolgármestereinek jogállása, feladatai
 • Áldozó Tamás: Javaslat a helyi iparűzési adó megosztására

Szakmai kérdések és válaszok

 • Bábits Krisztina: Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Közigazgatás bírósági kontrollja

 • Lehóczki Balázs – Széplaki-Nagy Gábor – Balogh Zsolt – Darák Péter – Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek

Portré

 • Gyergyák Ferenc: Dr. Vincze Ferenc

Események

 • Bujtor Klára – Juhász Viktória – Nyikos Bettina – Vincze Anna Réka: Hogyan tovább? – Beszámoló a XXIV. Jogi beszélgetések c. kaposvári tanácskozásról