Jogtudományi Közlöny 2016/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Fodor László: A helyi szabályok eltérése a központi előírásoktól – környezetvédelmi megfontolások
  • Prugberger Tamás – Nádas György: Az intézményesített háromoldalú érdekegyeztetés és korporatív, valamint önkormányzati jellegű igazgatási ügyvitel gazdaság- és szociálpolitikai jelentősége
  • Szalma József: A kötelesrész, a végintézkedési szabadság és az öröklési szerződések az európai és a magyar magánjogban
  • Lando Kirchmair: A jogalkotói körök elmélete
  • Kajtár Gábor: Jus cogens a 21. század nemzetközi jogában – az általános erőszaktilalom feltétlen alkalmazandósága

Szemle

  • N. Szabó József: A jogtudományi elit a „népi demokratikus” átalakulásban (1946 ősze – 1948)

Jogirodalom, jogélet

  • Hoffman István: Magasfeszültség. Városi szolgáltatások
  • Siklósi Iván:Visky Károly és a Scuola di diritto romano e diritti orientali