Közjogi Szemle 2016/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Fekete Balázs: Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez
 • Fekete Balázs – Hörcher Ferenc: Péter LÁszló öröksége: az újragondolt alkotmánytörténet
 • Deák Ágnes: “Egy nemzet elmarad saját törvényeitől.” Az “ősi alkotmányosság” az 1860-as évek magyar politikai elitjének gondolkodásában
 • Schweitzer Gábor: Péter László a vallásszabadságról, valamint az állam és az egyház közötti közjogi kapcsolatokról
 • Szente Zoltán: Az angol és a magyar párhuzamos alkotmányfejlődés mítosza
 • Deák Dániel: Túlközpontosítás és illiberális állam
 • Pap András László: Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016. (I. rész)
 • Varga Judit: A hazai központi adóigazgatási szervezetrendszer változása a rendszerváltástól napjainkig, s a jelenlegi adóhatósági struktúra kapcsolatrendszere
 • Kiripolszky Michaela – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Az egyszerűsített honosítás első öt éve
 • Szontagh Veronika Anna: Az R.B. kontra Magyarország ügy
 • Sulyok Tamás: Jegyzetek Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Alapjogok a mérlegen. Az általános alapjogi tesztek dogmatikája c. könyvének bemutatójához
 • Bordás Péter: Közjog és közösség! Közjogi albizottság a tudományági együttműködés jegyében
 • Lukonits Ádám: Közzététel helyett önkéntes jogalkalmazás: a K47/15. számú alkotmánybírósági döntés hatása a lengyel jogállamra