Magyar Közlöny 2016/119

Olvasási idő: 6 – 10 perc

242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről – 12048

243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet: A minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról – 12052

244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról – 12065

245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet: A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 12067

246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 12070

247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet: A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 12072

248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet: A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 12085

1425/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról – 12087

1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 12089

1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően megkötött és a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetének rendezéséről – 12091

1428/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról – 12092

1429/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról – 12092

1430/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról szóló 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat előirányzat elszámolási és visszafizetési határidejének módosításáról – 12092

1431/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Fővárosi Nagycirkusz új helyszínre történő költözésével kapcsolatos feladatokról – 12093

1432/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. és a Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 12093

1433/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 12093

1434/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról – 12094

1435/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 12096

1436/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 12098

1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról – 12100

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról – 12103

1439/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: Az ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről – 12109

1440/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot, valamint a Halászati Operatív Programot érintő egyes feladatok ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról – 12109

1441/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztéspolitikai intézményrendszer működési feltételeinek hosszú távú biztosításáról – 12110

1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: Az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről – 12110

1443/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelőről – 12112

1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról – 12112

1445/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: Az IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció” című) és az IKOP-2.1.0-15-2016-00010 azonosító számú („GYSEV motorvonat beszerzés” című) projekt támogatásának növeléséről – 12113

1446/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A KEHOP-2.1.1-15-2016-00016 azonosító számú („Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer Ivóvízminőség-javítási Program” című) projekt támogatásának növeléséről – 12115

1447/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása keretében egyes ivóvízminőség-javító és szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről – 12117

1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A 2002/HU/16/P/PT/008 azonosító számú („Útrehabilitációs program a 115 kN teherbíró képesség eléréséhez – II. szakasz, a közép-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi és észak-alföldi régióban található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz. és 81. sz. főútvonalakon” című) és a 2004/HU/16/C/PT/002 azonosító számú („M0 Budapest körgyűrű keleti szektor 4-es számú főút és M3-as autópálya közötti szakasza” című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról – 12120

1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat: A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról – 12122

84/2016. (VIII. 17.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről – 12125

Letölthető PDF-ben.