Polgári Jog 2016/7-8

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

 • Benke József: A jogalap nélküli gazdagodás vagyonjogi jelentősége és generálklauzulája
 • Csöndes Mónika: A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglalt előreláthatósági korlátról

Jogesetelemzés

 • Mohai Máté: Az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó jogszabályok időbeli kollíziója – a Nyíregyházi Törvényszék 1.Gf.15-14-040015/7. sz. döntése

Ptk. a jogesetek tükrében

 • Cseh Esztella: Szavatossági igények érvényesítése pénzügyi lízingszerződésnél
 • Gyimesi-Nagy Zita Katalin: Az apaság megállapítása iránti per és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat összefüggése

Döntvény

 • PJD2016. 13.
 • PJD2016. 14.
 • PJD2016. 15.

Fórum

 • Vékás Lajos: Bán Dániel – Lehetetlen szerződések
 • Lábady Tamás: „A jelen és a jövő határán” A Wolters Kluwer 2016. március 11-12-én tartott Jogi Konferenciájának megnyitó előadása
 • Kemenes István: A részleges érvénytelenségről – másképpen
 • Molnár Sarolta: A jelen és a jövő határán – Ptk. és Pp. a változások tükrében