Magyar Közlöny 2016/130

Olvasási idő: 4 – 7 perc

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: Az önkormányzati ASP rendszerről – 67743

258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 67798

259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről – 67798

260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: Új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 67822

15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet: A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról – 67824

16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet: Az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggő módosításáról – 67827

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről – 67832

36/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet: A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról – 68228

1465/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről – 68229

1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Strasbourgban létesítendő igazságügyi szakdiplomata álláshelyről – 68229

1467/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról – 68232

1468/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Magyar Tűzoltó Szövetség hazai, valamint határon túli tevékenységéről – 68232

1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat módosításáról – 68232

1470/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 68235

1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról – 68235

1472/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 68248

1473/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról – 68255

1474/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a barnamezős területek rehabilitációja, a zöld város kialakítása, valamint a városi és települési közlekedésfejlesztés témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról – 68257

1475/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról – 68261

1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról – 68269

87/2016. (VIII. 31.) ME határozat: A Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről – 68273

88/2016. (VIII. 31.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között a kétoldalú kiadatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 68273

Letölthető PDF-ben itt: