Magyar Közlöny 2016/132

Olvasási idő: 4 – 6 perc

262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról – 68283

263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A fizetési számla váltásáról – 68286

264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról – 8290

265/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 68300

266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról – 68301

267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 68304

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 68305

269/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 68306

270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet: A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 68308

1477/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Magyarországnak az ICCROM nemzetközi szervezetbe való visszalépéséről – 68310

1478/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 24. és a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek 14. konferenciája 2018. évi rendezéséről – 68310

1479/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Az Európai Gyógyszerügynökség londoni székhelye Budapestre történő áthelyezésének elvi támogatásáról – 68311

1480/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Az alapszámla bevezetésével kapcsolatos további feladatokról – 68311

1481/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről – 68312

1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról – 68312

1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról – 68313

1484/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága új székhelyének tervezéséhez szükséges intézkedésekről – 68314

1485/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A 2017. évi Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről – 68314

1486/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: Az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer létrehozásáról és működtetésének forrásairól – 68315

1487/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 68315

89/2016. (VIII. 31.) ME határozat: A Magyar–Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről – 68316

90/2016. (VIII. 31.) ME határozat: A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójának kinevezéséről – 68316

Letölthető PDF-ben.