Alkotmánybírósági Szemle 2016/1

Olvasási idő: 2 – 4 perc

Döntések

Alkotmányjog – Alpajog

 • 3001/2016. (I. 15.) AB határozat
 • 3016/2016. (II. 2.) AB határozat
 • 3018/2016. (II. 2.) AB határozat
 • 3/2016. (II. 23.) AB határozat
 • 6/2016. (III. 11.) AB határozat
 • 3046/2016. (III. 22.) AB határozat
 • 3050/2016. (III. 22.) AB határozat
 • 8/2016. (IV. 6.) AB határozat
 • 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat
 • 3114/2016. (VI. 10.) AB határozat

Alkotmányjog – Egyéb

 • 2/2016. (II. 8.) AB határozat
 • 7/2016. (IV. 6.) AB határozat
 • 12/2016. (VI. 22.) AB határozat

Büntetőjog

 • 3017/2016. (II. 2.) AB határozat

Polgári jog és polgári eljárásjog

 • 3007/2016. (I. 25.) AB határozat
 • 3024/2016. (II. 23.) AB határozat
 • 5/2016. (III. 1.) AB határozat
 • 3051/2016. (III. 22.) AB határozat
 • 3064/2016. (IV. 11.) AB határozat
 • 3115/2016. (VI. 21.) AB határozat

Munka- és szociális jog

 • 1/2016. (I. 29.) AB határozat
 • 3023/2016. (II. 23.) AB határozat
 • 4/2016. (III. 1.) AB határozat
 • 9/2016. (IV. 6.) AB határozat
 • Közigazgatási és pénzügyi jog
 • 3047/2016. (III. 22.) AB határozat

Alkotmányjogi panaszok befogadása

 • 3003/2016. (I. 15.) AB végzés
 • 3005/2016. (I. 15.) AB végzés
 • 3006/2016. (I. 15.) AB végzés
 • 3026/2016. (II. 23.) AB végzés
 • 3029/2016. (II. 23.) AB végzés
 • 3044/2016. (III. 3.) AB végzés
 • 3091/2016. (V. 12.) AB határozat
 • 3095/2016. (V. 12.) AB végzés
 • 3111/2016. (VI. 3.) AB végzés
 • 11/2016. (VI. 15.) AB végzés
 • 3119/2016. (VI. 21.) AB végzés
 • 3126/2016. (VI. 21.) AB végzés
 • 3130/2016. (VI. 29.) AB végzés
 • 3139/2016. (VI. 29.) AB végzés

TANULMÁNYOK

 • Gianni Buquicchio – Simona Granata-Menghini: A Velencei Bizottság huszonöt éve: teljesített és előttünk álló kihívások
 • Sulyok Tamás: Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény érvényesülésének legfontosabb intézményi garanciája
 • Juhász Imre: Fiat libertás, pereat mundus? A véleménynyilvánítás szabadsága kontra emberi méltóság – örök küzdelem vagy békés egymás mellett élés?
 • Térey Vilmos: Indítványozó-fogalom az alkotmányjogi panaszoknál

KITEKINTÉS

 • Sándor Lénárd: Államadósság-átütemezés a beruházások védelmének csapdájában?

HIVATKOZÁSOK

 • Az Alkotmánybíróság intézményével, illetve gyakorlatával kapcsolatos hivatkozások