Családi Jog 2016/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A családjog jövője

  • Kereki Judit: A gyermekjogok érvényesülése különös tekintettel a koragyermekkora

Nézőpontok

  • Bene Beáta: Ellentmondó szabályok, akadályok, hiányzó garanciák, ismeretlen segítő programok – a külföldi gyermekek oktatáshoz való jogának érvényesülése ombudsmani szemmel
  • Ádámkó Viktória: A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés alkalmazásának kihívásai a Ptk. fényében a bíróság és a gyámhivatal gyakorlatában
  •  Grád András: Lesben álló bizonyítás – a titkos felvételek felhasználhatósága a bírósági eljárásban

Kitekintés:

  • Simon Károly László: A gyermektartási kötelezettségre alkalmazandó jog meghatározása az Európai Unióban

Külföldi szemle

  • Szeibert Orsolya: Családformák az Emberi Jogok Európai Egyezménye tükrében

Joggyakorlat

  • Kőrös András: Az új Ptk. a Kúria gyakorlatában – gyermektartás

Hírek, események

  • Vince Gabriella Anita: Határokon átnyúló családi ügyek – nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században – Konferencia a PPKE Jog- és Államtudományi Karán
  • Tancsik Annamária: „Szorítóban – a családjogi perek aktuális problémái” – beszámoló a Családi Jog 2016. évi konferenciájáról
  •  Somfai Balázs: Dr. Filó Erika – dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem