Magyar Közlöny 2016/178

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2016. évi CXVI. törvény: Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról – 76731
2016. évi CXVII. törvény: A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról – 76764
2016. évi CXVIII. törvény: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról – 76782
2016. évi CXIX. törvény: A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról – 76782
2016. évi CXX. törvény: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról – 76804
2016. évi CXXI. törvény: Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról – 76806
350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról – 76855
351/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 76860
352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: A bizalmi szolgáltatásokról szóló uniós szabályozásra tekintettel szükséges egyes kormányrendelet-módosításokról – 76870
353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról – 76871
354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 76875
355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról – 76877
356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 76879
357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 76882
1660/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv módosított 59. cikkének végrehajtása keretében teljesítendő, a szabályozott szakmákra vonatkozó nemzeti szabályozások felülvizsgálata eredményeképpen összeállított Nemzeti Cselekvési Tervről – 76886
1661/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatói posztjának betöltésére irányuló magyar pályázattal kapcsolatos költségek fedezetének biztosításáról és a pályázat népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai, technikai feladatok elvégzéséről – 76886
1662/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: A 2017. évben megrendezendő nemzetközi családügyi konferenciával kapcsolatos kormányzati támogatásról – 76889
1663/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 76889
1664/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 76891
1665/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: Az Esterházy család hercegi ágának tulajdonából elszármazott műtárgyak megvásárlásához szükséges források biztosításáról – 76893
1666/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 76893
1667/2016. (XI. 18.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 76893
117/2016. (XI. 18.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 76894
118/2016. (XI. 18.) ME határozat: Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról – 76894
119/2016. (XI. 18.) ME határozat: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról – 76895
120/2016. (XI. 18.) ME határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről – 76895

Letölthető PDF-ben.