Magyar Közlöny 2016/180

Olvasási idő: 2 – 4 perc

358/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet: A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 77026
45/2016. (XI. 23.) MNB rendelet: A kötelező tartalékráta mértékéről – 77027
44/2016. (XI. 23.) BM rendelet: A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról – 77028
45/2016. (XI. 23.) BM rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról – 77028
46/2016. (XI. 23.) BM rendelet: A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosításáról – 77030
47/2016. (XI. 23.) BM rendelet: Egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról – 77041
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet: A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról – 77063
29/2016. (XI. 23.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról – 77124
1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat: Egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról – 77124
122/2016. (XI. 23.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 77126

Letölthető PDF-ben.