Új Magyar Közigazgatás 2016/3

Olvasási idő: 2 – 3 perc

TANULMÁNYOK

 • Dr. Bajor Tibor PhD: A 2011. évi önkormányzati törvénykezés hatásai a közigazgatás működési rendszerére
 • Dr. Nagy Attila Mihály: Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati képviselő-testületek feloszlatásával összefüggő vélemény-nyilvánítási gyakorlata
 • Dr. Erdődy Gyula: A szabálysértési jog az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata és az Alkotmánybíróság jogelvei tükrében

FÓRUM

 • Dr. Zongor Gábor: Szubjektív értékelés az önkormányzati rendszerről és annak változásáról
 • Gáspár Mátyás: Társadalmi közfelelősség * Van-e közigazgatás a bürokrácián túl? Az önkormányzatiság újraértelmezésének egy lehetséges gondolati kerete
 • Dr. Tóth László: Államhatalom és önkormányzatiság – napjainkban
 • Nyul Angelika Bianka: Az alaptörvény-ellenes működő képviselő-testület feloszlatásának szabályozása – Kitekintéssel a 18/2013. (VII. 3.) AB határozatra

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 • Vékás Sándor: Az önkormányzati informatika aktuális feladatai és problémái – információbiztonság, ASP, elektronikus közszolgáltatások, Smart City

KÖZIGAZGATÁS BÍRÓSÁGI KONTROLLJA

 • Dr. Lehóczki Balázs – dr. Széplaki-Nagy Gábor – dr. Balogh Zsolt – Dr. Darák Péter PhD – Dr. Szabó Annamária Eszter PhD: Felsőbírósági jogesetek

PORTRÉ

 • Dr. Gyergyák Ferenc LL.M.: Dr. Józsa Fábián

KÖNYVISMERTETŐ

 • Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás DSc.: Egy továbbkutatásra inspiráló könyv a nyugdíjbiztosításról
 • Gál Márk: Recenzió Gellén Márton: „Közigazgatás: Reform után, átalakítás közben” c. könyvéhez

ESEMÉNYEK

 • Dr. Papp Olga: Új utak keresése a helyi önkormányzatiság megvalósításában egy nemzetközi konferencia tanulságai alapján