Magyar Közlöny 2016/198

Olvasási idő: 7 – 12 perc

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről – 81696
409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet: Egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról – 81700
410/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 81703
411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 81703
412/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet: Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 81704
80/2016. (XII. 13.) FM rendelet: Az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 81705
50/2016. (XII. 13.) NGM rendelet: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról – 81709
51/2016. (XII. 13.) NGM rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál történő végrehajtásáról – 81710
1727/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 81714
1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programjáról – 81714
1729/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről – 81719
1730/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról – 81719
1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről – 81720
1732/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 81721
1733/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 81723
1734/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. alcím, 18. jogcímcsoport, 3. jogcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok mértékéig történő engedélyezéséről – 81725
1735/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 81725
1736/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 81725
1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról – 81728
1738/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról – 81730
1739/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről – 81730
1740/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 81731
1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról – 81735
1742/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-3.6.1-16 azonosító számú („Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról – 81739
1743/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: Egyes, a GINOP-2.3.2-15 azonosító jelű („Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című) pályázati felhívás második körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról – 81743
1744/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: Az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének növeléséről – 81747
1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú („Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról – 81749
1746/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: Egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról – 81752
1747/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról – 81756
1748/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.1.1-15-2015-00513 azonosító számú („Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése” című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról – 81756
1749/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett FIEK_16 kódszámú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról – 81756
1750/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 81759
1751/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 81759
1752/2016. (XII. 13.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 81759

Letölthető PDF-ben.