Magyar Közlöny 2016/199

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2016. évi CXLI. törvény: A Magyar Corvin-lánc Testületről – 81763
2016. évi CXLII. törvény: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról – 81765
2016. évi CXLIII. törvény: Energetikai tárgyú törvények módosításáról – 81772
2016. évi CXLIV. törvény: A közlekedéssel összefüggő egyes törvényekmódosításáról – 81791
2016. évi CXLV. törvény: Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról – 81807
2016. évi CXLVI. törvény: A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról – 81825
2016. évi CXLVII. törvény: Egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről – 81828
2016. évi CXLVIII. törvény: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról – 81829
2016. évi CXLIX. törvény: A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról – 81829
413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet: A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról – 81832
414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet: A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 81832
12/2016. (XII. 14.) MEKH rendelet: A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról – 81833
32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 81834
49/2016. (XII. 14.) BM rendelet: Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról – 81838
50/2016. (XII. 14.) BM rendelet: Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról – 81878
51/2016. (XII. 14.) BM rendelet: A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról – 81886
81/2016. (XII. 14.) FM rendelet: A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról – 81888
32/2016. (XII. 14.) OGY határozat: A Kúria elnökének a Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról – 81890
33/2016. (XII. 14.) OGY határozat: Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról – 81890
34/2016. (XII. 14.) OGY határozat: Az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról – 81890
472/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81891
473/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81891
474/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81891
475/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81892
476/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81892
477/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81892
478/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81893
479/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81893
480/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81893
481/2016. (XII. 14.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 81894
482/2016. (XII. 14.) KE határozat: Rektori megbízásról – 81894
483/2016. (XII. 14.) KE határozat: Rektori megbízásról – 81894
484/2016. (XII. 14.) KE határozat: Rektori megbízásról – 81895
1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat: A Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről – 81895
1754/2016. (XII. 14.) Korm. határozat: A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról – 81896
131/2016. (XII. 14.) ME határozat: Főiskolai rektor megbízásáról – 81896

Letölthető PDF-ben.