Magyar Közlöny 2017/9

Olvasási idő: 4 – 6 perc

10/2017. (I. 24.) Korm. rendelet: Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 199
11/2017. (I. 24.) Korm. rendelet: A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására történő kijelöléséről – 199
12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet: A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról – 200
13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet: A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 200
14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet: A Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 202
15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet: A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 204
2/2017. (I. 24.) MvM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról – 206
10/2017. (I. 24.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 208
11/2017. (I. 24.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 208
1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat: A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról – 209
1024/2017. (I. 24.) Korm. határozat: Az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról és működtetésétől, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról – 209
1025/2017. (I. 24.) Korm. határozat: Az „A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja” című beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról – 210
1026/2017. (I. 24.) Korm. határozat: A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról – 213
1027/2017. (I. 24.) Korm. határozat: A 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 213
1028/2017. (I. 24.) Korm. határozat: A kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló kormányhatározatok visszavonásáról – 214
1029/2017. (I. 24.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. melléklete szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 214
11/2017. (I. 24.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről – 214
12/2017. (I. 24.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről – 215

Letölthető PDF-ben.