Magyar Közlöny 2016/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet: A rádióberendezésekről – 106
2/2017. (I. 17.) NFM rendelet: A rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 124
1/2017. (I. 17.) AB határozat: Az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapításáról – 125
8/2017. (I. 17.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 140
9/2017. (I. 17.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 140
1017/2017. (I. 17.) Korm. határozat: A 3. Kína – KKE Országok Egészségügyi Miniszteri Találkozó megrendezéséről – 141
9/2017. (I. 17.) ME határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről – 142
10/2017. (I. 17.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 142

Letölthető PDF-ben.