Magyar Közlöny 2017/33

Olvasási idő: 4 – 6 perc

38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet: Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről – 777
39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről – 791
40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet: Egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 798
41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet: A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 798
42/2017. (III. 7.) Korm. rendelet: Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 799
43/2017. (III. 7.) Korm. rendelet: A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 800
3/2017. (III. 7.) NMHH rendelet: A rádióberendezések tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és tevékenységük részletes szabályairól – 801
7/2017. (III. 7.) MvM rendelet: Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 805
8/2017. (III. 7.) MvM rendelet: A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról – 809
3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet: Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról – 810
1/2017. (III. 7.) IM rendelet: A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról – 820
6/2017. (III. 7.) NFM rendelet: Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet módosításáról – 821
Köf.5040/2016/3. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 822
Köf.5042/2016/5. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 828
Köf.5043/2016/6. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 832
73/2017. (III. 7.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 8371110/2017. (III. 7.) Korm. határozat: A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról – 837
1111/2017. (III. 7.) Korm. határozat: A Kína–Közép-Kelet-Európa együttműködés miniszterelnöki csúcstalálkozójának magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról – 839
1112/2017. (III. 7.) Korm. határozat: A Széchenyi István Egyetemen megvalósuló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ részére történő forrás biztosításáról – 840
1113/2017. (III. 7.) Korm. határozat: A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházáshoz kapcsolódóan felmerült többletforrás szükséglet biztosításáról – 840
1114/2017. (III. 7.) Korm. határozat: Az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról – 841
1115/2017. (III. 7.) Korm. határozat: A kőszegi „KRAFT – kreatív város, fenntartható vidék” nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatásáról – 842
22/2017. (III. 7.) ME határozat: A Magyarország Kormánya, valamint a Bahamai Közösség Kormánya, Brunei Darussalam Kormánya, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Kormánya, Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya, Panamai Köztársaság Kormánya, Szingapúri Köztársaság Kormánya között a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról – 844
23/2017. (III. 7.) ME határozat: Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 844

Letölthető PDF-ben.