Családi Jog 2017/1

Olvasási idő: 2 – 2 perc

A CSALÁDJOG JÖVŐJE

  • Szeibert Orsolya: Az Európai Családjogi Bizottság Elvei a házasság felbontása, a volt házastárs tartása, a szülői felelősség és a házastársak közötti vagyoni viszonyok terén

NÉZŐPONTOK

  • Szemán Felicitász: Az elme és a jog határán II. – A gondnoksági perek egyes jogalkalmazási kérdései
  • Hőnigh Zsuzsanna: Kezdeti lépések-visszafelé – A gyermekvédelmi közvetítői eljárás a gyámhatóság előtti kapcsolattartási eljárások gyakorlatában
  • Fromm Tünde: Az apaság vélelmének a megdöntése nemperes eljárásban – a Ptk. új jogintézménye a joggyakorlat tükrében
  • Novák Rebeka: Nevelőszülők és a kapcsolattartási jog – munka, hivatás vagy életforma?

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: A váltott gondoskodás szabályozása, elterjedtsége és a gyermekre gyakorolt hatása

JOGGYAKORLAT

  • Nyírőné Kiss Ildikó: A szerzésben való közreműködés arányának megállapítása az élettársi közös vagyon megosztása során – jogeset elemzés a Fővárosi ítélőtábla gyakorlata alapján II. rész

KÖNYVISMERTETÉS

  • Pál Szilvia: Búvárgömb három könyvhöz

HÍREK, ESEMÉNYEK

  • Farkas Diána: Gyermekjogok közelről – a kiszolgáltatottság dimenziói és a kivezető utak
  • A magyar családjog jelene – sikeres volt a Weiss Emilia Emlékpályázat