JeMa 2016/4

Olvasási idő: 2 – 3 perc

ALKOTMÁNYJOG

  • Papp János Tamás: Az Alkotmánybíróság két újabb határozata a rendvédelmi dolgozók képmásának nyilvánosságáról – Az Alkotmánybíróság feltételeinek érvényesülése a bíróságok döntéseiben

Büntetőjog

  • Blutman László: A Kúria határozata Nagy Imre és társai elítélésének semmisségéről – Elégtétel és jogdogmatika
  • Ambrus István: A Kúria harmadfokú végzése az emberölésről és az életveszélyt okozó testi sértésről – Az élet, testi épség elleni bűncselekmények egyes halmazati kérdései
  • Monori Zsuzsanna Éva: A Kúria határozata a zaklatás bűncselekményéről – A háborgatással elkövetett zaklatás fogalomrendszerének értelmezése és annak lehetséges veszélyei

LUXEMBOURGI JOGGYAKORLAT

  • Tárnok Balázs: Az Európai Törvényszék ítélete a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése ügyében – Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért
  • Fazekas Éva: Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatala az alkalmazandó jog megválasztásának kérdésében – Alkalmazandó jog Németországban, gépjármű szerelvény által okozott károk esetén

STRASBOURGI JOGGYAKORLAT:

  • Fejes Erik: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet főtitkárának bujtogatási ügyében – Szólásszabadság és érdekvédelem a rendvédelmi testületeknél
  • Harmati Judit – Kiss Árpád Lajos: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a kétszeres értékelés tilalmáról – Az adóbírság és a büntetőjogi elítélés együttes alkalmazásának megítélése