Magyar Közlöny 2017/56

Olvasási idő: 2 – 3 perc

3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelet: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról – 6582
14/2017. (IV. 18.) MvM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról – 6586
7/2017. (IV. 18.) AB határozat: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 7/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 6624
8/2017. (IV. 18.) AB határozat: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról – 6632
9/2017. (IV. 18.) AB határozat: A Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.Kpk.27.058/2014/1/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 6651
1218/2017. (IV. 18.) Korm. határozat: Az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számú [“Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG – Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése – szakaszolt projekt” című] projekt támogatásának növeléséről – 6656
33/2017. (IV. 18.) ME határozat: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről – 6658

Letölthető PDF-ben.