Magyar Közlöny 2017/59

Olvasási idő: 2 – 3 perc

13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet: A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 6696
144/2017. (IV. 25.) KE határozat: Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról – 6697
1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat: A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról – 6697
1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról – 6701
1223/2017. (IV. 25.) Korm. határozat: Az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programja folytatásának támogatásáról – 6705
1224/2017. (IV. 25.) Korm. határozat: A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a “Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról – 6705
1225/2017. (IV. 25.) Korm. határozat: A FUEN programjainak és működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 6705
1226/2017. (IV. 25.) Korm. határozat: A budapesti elővárosi közösségi közlekedés támogatása jogcím túllépésének jóváhagyásáról – 6708
1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források biztosításáról – 6708

Letölthető PDF-ben.