Gazdaság és Jog 2017/4

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Gellén Klára: Az egységes digitális piaci stratégia törekvései az áruk távértékesítése és a digitális tartalomszolgáltatások körében
  • Pázmándi Kinga: A kooperációs társulási forma múltja és jelene – az egyesülés szabályozásának sarokpontjai a Polgári Törvénykönyvben
  • Mocsár Attila Zsolt: Az üzletrész jogi természete (Mikor száll át az üzletrész feletti tulajdonjog? Gondolatok egy igényper kapcsán)
  • Gadó Gábor: A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
  • Kiss Ildikó: A felszámolási eljárás során tartandó egyezségi tárgyalás kitűzésének gyakorlata egy nemzetközi választottbírósági határozat szemszögéből