Magyar Közlöny 2017/63

Olvasási idő: 6 – 10 perc

99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 6882
100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 6886
101/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 6896
102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 6896
103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 6898
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról – 6898
105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 6905
106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 6907
107/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 6908
108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről – 6910
109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 6921
110/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 6922
111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 6923
112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet: A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 6924
4/2017. (IV. 28.) BM rendelet: A Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.) BM rendelet módosításáról – 6927
4/2017. (IV. 28.) HM rendelet: A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról – 6929
1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről – 6942
1235/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek 2017–2020 közötti gépjármű- és gépjárműjavítási szolgáltatás beszerzéseinek biztosításáról – 6943
1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: Egyes nemzetközi feladatok átadásáról – 6943
1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: Egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről – 6944
1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: Az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról – 6946
1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017–2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról – 6947
1240/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról – 6949
1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról – 6950
1242/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az „Egy övezet – egy út” kezdeményezéshez kapcsolódó kulturális programsorozatról és azok finanszírozásáról – 6952
1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról – 6952
1244/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú („Debrecen Venture Catapult Program” című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról – 6954
1245/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról – 6956
1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról – 6956
1247/2017. (IV. 28.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 6963
35/2017. (IV. 28.) ME határozat: A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény (PCC SEE) Szerződő Felek közötti, prümi mintára megvalósuló automatizált DNS-, ujjnyomat- és gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjét megalapozó többoldalú egyezmény és végrehajtási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 6964
36/2017. (IV. 28.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 6964
37/2017. (IV. 28.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 6965
38/2017. (IV. 28.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 6965
39/2017. (IV. 28.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 6966
40/2017. (IV. 28.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 6966

Letölthető PDF-ben.