Céghírnök 2017/5

Olvasási idő: < 1 perc

  • Gál Judit: A kényszertörlés és az eltiltás joggyakorlata I.
  • Juhász László: A bírói gyakorlat egyes kérdései a csődjog köréből
  • Bleier Judit: Jogfejlesztő jogalkalmazás (új Ptk. kötelmi jog általános szabályai) II.
  • Kovács László: Változások a zálogjog szabályaiban III.
  • A bíróságok gyakorlatából: Törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésére jogosultság
  • Erdős Károly – Nagy Dávid:Csődhelyzetkép (2010-2015) világszerte III.