Magyar Közlöny 2017/85

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2017. évi LX. törvény: A választottbíráskodásról – 8301
2017. évi LXI. törvény: Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról – 8317
2017. évi LXII. törvény: A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról – 8329
2017. évi LXIII. törvény: Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról – 8351
2017. évi LXIV. törvény: Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról – 8379
2017. évi LXV. törvény: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról – 8392
2017. évi LXVI. törvény: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról – 8395
2017. évi LXVII. törvény: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról – 8400
2017. évi LXVIII. törvény: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról – 8411
129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 8413
130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet: A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 8414
131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet: A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 8416
132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet: A Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 8418
1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: A 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről – 8420
1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: A 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok célzott támogatásáról – 8422
1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: Az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről – 8423
1326/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: A kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósításával kapcsolatos közműkiváltások felülvizsgálatáról – 8426
1327/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 8427
1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 8429
1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról – 8431
1330/2017. (VI. 8.) Korm. határozat: A káposztásmegyeri Jégpalota állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről – 8432
47/2017. (VI. 8.) ME határozat: A „Megállapodás az e-egészségügyi kapcsolattartó pontokért felelős nemzeti hatóságok között a határokon átnyúló e-egészségügyi információs szolgáltatásokban való részvételhez szükséges feltételekről” létrehozására adott felhatalmazásról – 8432
48/2017. (VI. 8.) ME határozat: Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 8433
49/2017. (VI. 8.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Kiribati Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8433
50/2017. (VI. 8.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8434
51/2017. (VI. 8.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 8434

Letölthető PDF-ben.