Magyar Közlöny 2017/86

Olvasási idő: 8 – 13 perc

2017. évi LXIX. törvény: A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról – 8438
133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 8509
134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 8513
135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: A fás szárú ültetvényekről – 8516
136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: Az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről – 8521
137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról – 8584
138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 8586
139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 8588
140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 8595
141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: A Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 8598
142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: A jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 8600
143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 8601
31/2017. (VI. 9.) FM rendelet: A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról – 8603
32/2017. (VI. 9.) FM rendelet: Az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 8604
33/2017. (VI. 9.) FM rendelet: A jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 8606
34/2017. (VI. 9.) FM rendelet: A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosításáról – 8616
1331/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A 2019. évi ISF Combat Games és a 2020. évi ISF Gymnasiade megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről – 8618
1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról – 8618
1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről – 8619
1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról – 8620
1335/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: Magyarország 2017–2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepciójáról – 8621
1336/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Nemzeti Bionika Program megvalósításáról – 8622
1337/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Bionikai Innovációs Központ létrehozása elnevezésű projekt lezárásáról és a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről – 8622
1338/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről – 8623
1339/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról – 8623
1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről – 8624
1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről – 8624
1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról – 8625
1343/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: Magyarország külképviseletei infokommunikációs hálózati kapcsolatainak tartós finanszírozásáról – 8625
1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról – 8626
1345/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról – 8629
1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: Az IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú („M8 autóút Körmend–Rábafüzes, országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése” című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról – 8631
1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről – 8633
1348/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A zabolai Mikes kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról – 8633
1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról – 8634
1350/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Jánossomorja város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról – 8635
1351/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről – 8635
1352/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 8636
1353/2017. (VI. 9.) Korm. határozat: A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 8636
52/2017. (VI. 9.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8637
53/2017. (VI. 9.) ME határozat: A Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság Kormánya, az Ugandai Köztársaság Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, S?o Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról – 8637
54/2017. (VI. 9.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8638
55/2017. (VI. 9.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8638
56/2017. (VI. 9.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8639
57/2017. (VI. 9.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8639
58/2017. (VI. 9.) ME határozat: Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről – 8640

Letölthető PDF-ben.