Magyar Közlöny 2017/88

Olvasási idő: 6 – 10 perc

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról – 8656
145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 8661
146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 8661
147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról – 8662
148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 8662
149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 8665
150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 8694
151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 8696
152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: A Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 8698
153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: A geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 8699
154/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet: A Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 8701
11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet: A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről – 8702
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet: Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről – 8708
13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről – 8719
200/2017. (VI. 12.) KE határozat: Bírói felmentésről – 8727
201/2017. (VI. 12.) KE határozat: Bírói felmentésről – 8727
202/2017. (VI. 12.) KE határozat: Bírói felmentésről – 8727
203/2017. (VI. 12.) KE határozat: Bírói felmentésről – 8728
204/2017. (VI. 12.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 8728
205/2017. (VI. 12.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 8728
206/2017. (VI. 12.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 8729
1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának biztosításáról – 8729
1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről – 8729
1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról – 8733
1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A Nemzeti Eszközkezelő Program folytatásáról – 8734
1358/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5–16. között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való magyar részvételről – 8735
1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről – 8736
1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: Az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről – 8736
1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: Az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról – 8737
1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A Bocuse d’Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről – 8737
1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről – 8738
1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatásáról – 8738
1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 8739
1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának támogatásáról – 8741
1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 8741
1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: Egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről – 8743
1369/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: Az EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú („Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról – 8743
1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű („Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról – 8744
1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: Egyes, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű („Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” című) felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról – 8747
1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú [„Tűzoltó őrsök kialakítása – hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 8751
1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozat: A KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú („Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 8753
59/2017. (VI. 12.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8755
60/2017. (VI. 12.) ME határozat: Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti sport- és ifjúságügyi egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8755
61/2017. (VI. 12.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 8756

Letölthető PDF-ben.