Magyar Közlöny 2017/92

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2017. évi LXXI. törvény: Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről – 8822
2017. évi LXXII. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról – 8823
2017. évi LXXIII. törvény: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról – 8845
2017. évi LXXIV. törvény: Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról – 8847
2017. évi LXXV. törvény: Energetikai tárgyú törvények módosításáról – 8850
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet: A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól – 8857
157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról – 8929
158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 8936
18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet: A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról – 8937
1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat: A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról – 8940
1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat: Egyes köznevelési szakmai testületekről – 8940

Letölthető PDF-ben.