Családi Jog 2017/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

NÉZŐPONTOK

  • Haraszti Margit Katalin: Kísérő nélküli kiskorúak sorsának tartós rendezése – Vonzások és választások
  • Pál Szilvia: Homokképvariációk egy családjogi peregyezség utólagos korrekciójára
  • Hegedűs Andrea: Életkorokat érintő dilemmák a nagykorúság mezsgyéjén I. rész: A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat
  • Jójárt Eszter: Lehetséges-e az eredeti állapot helyreállítása tartási, életjáradéki és öröklési szerződés érvénytelensége esetén? I. rész
  • Völcsey Balázs: A szülői felügyeleti jog megszüntetésének perjogi kérdései és a családjogi felróhatóság
  • Hámori Antal: A szociális temetés jogintézményéről

JOGGYAKORLAT

  • Herke-Fábos Barbara Katalin: A megelőző pártfogás hatékonysága a Baranya megyei jogalkalmazói vélemények tükrében

KÜLFÖLDI SZEMLE

  • Szeibert Orsolya: A gyermeki jogok és érdekek érvényesülése a német családjogban – a gyermek meghallgatása és a váltott gondoskodás