Magyar Közlöny 2017/112

Olvasási idő: 4 – 6 perc

192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 17591

193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről – 17597

194/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A Szerencsejáték Felügyelet létrehozásával összefüggő egyes átmeneti szabályokról – 17612

195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 17612

196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 17620

197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 17621

198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról – 17621

199/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 17622

200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok- felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 17625

201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 17626

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 17627

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 17633

204/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 17637

16/2017. (VII. 10.) AB határozat: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és a Kúria Kfv.II.37.880/2014/11. számú ítélete alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz visszautasításáról – 17638

1448/2017. (VII. 10.) Korm. határozat: A Határtalanul! Programról – 17644

1449/2017. (VII. 10.) Korm. határozat: A vendégoktatói hálózat bővítéséről, működésének és finanszírozásának átalakításáról – 17644

1450/2017. (VII. 10.) Korm. határozat: A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról – 17645

1451/2017. (VII. 10.) Korm. határozat: Szászvár Nagyközség Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról – 17646

Letölthető PDF-ben.